Cambodia

קמבודיה​

Cambodia

המסלול:

5 ימי טיול לפחות, (ניתן לשלב עם וייטנאם או תאילנד.)

סיאם רייפ – אזור מקדשי אנגקורואט המפורסמים
הרובע בצרפתי (שריד הקולוניאליזם הצרפתי).
מקדשי אנגקוק העיקריים : טא פרום , באייון , טרסת הפילים , טרסת ״המלך המצורע״,״השער העיר הדרומי ״.
הרי קולאן .
אגם ״טונל-סאפ״ והכפרים הצפים.

המסלול:

5 ימי טיול לפחות, (ניתן לשלב עם וייטנאם או תאילנד.)

סיאם רייפ – אזור מקדשי אנגקורואט המפורסמים
הרובע בצרפתי (שריד הקולוניאליזם הצרפתי).
מקדשי אנגקוק העיקריים : טא פרום , באייון , טרסת הפילים , טרסת ״המלך המצורע״,״השער העיר הדרומי ״.
הרי קולאן .
אגם ״טונל-סאפ״ והכפרים הצפים.