Vietnam

ויטנאם

המסלול:

11 לילות לפחות

העיר הנוי וסביבתה .המוזולאום של הו צי מין , מקדש הספרות , סיורי ריקשות,
הכלא המפורסם ״הילטון הנוי״, העיר העתיקה ,מקדש אלת הים, פגודת העמוד,
תיאטרון בובות המים.
אזור ״טאם קוק״ כולל שייט על הנהר האדום. .
״סאפא״ , שעל גבול סין , שבטי ההרים וטרסות האורז המפורסמות.
עליה ברכבל לרכס ההרים הגבוהה בוייטנאם ״פאנסיפאן״.
סייגון (הו צי מין סיטי),בקור באתריה המרכזיים: כנסיית הנוטרדאם, בניין האופרה,עיריית סייגון,בניין הדואר כל אלה שרידים מרהיבים לקולוניאליזם הצרפתי, ערב בילוי במלון המיתולגי ״רקס״ בלב סייגון.
מקדש קאו דאי .
תעלות הויטקונג ״קו צי״.
המקונג כולל שייט ,קאי-בה ,וין-לונג.
״קאנ-טו״ בירת המקונג, השווקים הצפים כולל שוק ״קאי ראנג.
בהחלט ניתן להוסיף ימים ולכלול אתרים כמו הוי אן , הואה, ,גשר הזהב.
שייט במפרץ ״הלונג-ביי״ כולל לינת לילה על הספינה .
נופש ברביירה הוייטנאמית ״נא טראנג״ , האי ״פוקוק״.

VIETNAM​

המסלול:

11 לילות לפחות

העיר הנוי וסביבתה .המוזולאום של הו צי מין , מקדש הספרות , סיורי ריקשות,
הכלא המפורסם ״הילטון הנוי״, העיר העתיקה ,מקדש אלת הים, פגודת העמוד,
תיאטרון בובות המים.
אזור ״טאם קוק״ כולל שייט על הנהר האדום. .
״סאפא״ , שעל גבול סין , שבטי ההרים וטרסות האורז המפורסמות.
עליה ברכבל לרכס ההרים הגבוהה בוייטנאם ״פאנסיפאן״.
סייגון (הו צי מין סיטי),בקור באתריה המרכזיים: כנסיית הנוטרדאם, בניין האופרה,עיריית סייגון,בניין הדואר כל אלה שרידים מרהיבים לקולוניאליזם הצרפתי, ערב בילוי במלון המיתולגי ״רקס״ בלב סייגון.
מקדש קאו דאי .
תעלות הויטקונג ״קו צי״.
המקונג כולל שייט ,קאי-בה ,וין-לונג.
״קאנ-טו״ בירת המקונג, השווקים הצפים כולל שוק ״קאי ראנג.
בהחלט ניתן להוסיף ימים ולכלול אתרים כמו הוי אן , הואה, ,גשר הזהב.
שייט במפרץ ״הלונג-ביי״ כולל לינת לילה על הספינה .
נופש ברביירה הוייטנאמית ״נא טראנג״ , האי ״פוקוק״.

העיר הנוי וסביבתה .המוזולאום של הו צי מין , מקדש הספרות , סיורי ריקשות,
הכלא המפורסם ״הילטון הנוי״, העיר העתיקה ,מקדש אלת הים, פגודת העמוד,
תיאטרון בובות המים.
אזור ״טאם קוק״ כולל שייט על הנהר האדום. .
״סאפא״ , שעל גבול סין , שבטי ההרים וטרסות האורז המפורסמות.
עליה ברכבל לרכס ההרים הגבוהה בוייטנאם ״פאנסיפאן״.
סייגון (הו צי מין סיטי),בקור באתריה המרכזיים: כנסיית הנוטרדאם, בניין האופרה,עיריית סייגון,בניין הדואר כל אלה שרידים מרהיבים לקולוניאליזם הצרפתי, ערב בילוי במלון המיתולגי ״רקס״ בלב סייגון.
מקדש קאו דאי .
תעלות הויטקונג ״קו צי״.
המקונג כולל שייט ,קאי-בה ,וין-לונג.
״קאנ-טו״ בירת המקונג, השווקים הצפים כולל שוק ״קאי ראנג.
בהחלט ניתן להוסיף ימים ולכלול אתרים כמו הוי אן , הואה, ,גשר הזהב.
שייט במפרץ ״הלונג-ביי״ כולל לינת לילה על הספינה .
נופש ברביירה הוייטנאמית ״נא טראנג״ , האי ״פוקוק״.